10 Îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, pentru că iată, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul: 
11 astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, Care este Cristos, Domnul! 
12 Iată care va fi semnul pentru voi: veţi găsi un Copil nou-născut, înfăşat şi culcat într-o iesle.“ 
13 Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudându-L pe Dumnezeu şi zicând: 
14 „Slavă lui Dumnezeu în înălţimi5 şi pace pe pământ, între oamenii peste care se odihneşte bunăvoinţa Lui!“
Evanghelia după Luca 2:10-14