Noi credem într-un singur Dumnezeu existând în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Noi credem că Sfântă Scriptură -€“ Biblia este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu pentru noi și autoritatea supremă în toate problemele de credință și conduită.

Noi credem că omul este pierdut datorită faptului că prin neascultare a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu și că el poate și trebuie să se întoarcă sub autoritatea lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos, Domnul.

Noi credem într-o singură Biserică a lui Hristos, a cărei expresie locală are menirea de a-L proslavi pe Dumnezeu, manifestându-se în relațiile cu membrii ei și în relațiile cu lumea.

Noi credem în a două venire a Domnului Isus Hristos și în învierea din morți a tuturor oamenilor, a celor pierduți pentru osânda veșnică și a celor mântuiți pentru viață veșnică.